روش های ارسال

روش های ارسال:

تهران:
  • کلیه سفارشات در تهران بین یک تا حداکثر سه روز کاری ارسال می شوند.(بجز موارد قید شده در توضیحات کالا)
  • هزینه ارسال 30000 تومان میباشد که بر عهده خریدار می باشد.
شهرستان ها: 
  • کلیه سفارشات بین دو تا حداکثر چهار روز کاری ارسال می شوند.(بجز موارد قید شده در توضیحات کالا)
  • ارسال سفارشات تمامی بوسیله ترمینال اتوبوسرانی انجام می شود و هزینه ارسال به تمامی نقاط ایران 30000 تومان می باشد که بر عهده خریدار می باشد.

مدت ارسال سفارشات برای تابلو و ساعت به مدت 2 روز همراه با تاخیر خواهند بود.


 
Real Time Analytics